Parkering

Sameiet har garasjeplasser under blokkene og 4 plasser i lav garasje ved blokk 1, samt gjesteparkeringsplasser utendørs.

Gjesteparkeringen: Pass på parkeringsbestemmelsene som står ved Nedre Frydendal 90. Biler som ikke overholder reglene blir tauet bort, for egen regning.

Det hører en parkeringsplass i garasje til hver leilighet. Beboere som trenger mer enn én plass, oppfordres til å leie en innendørs ledige p-plass.

Kjøring og stans på indre område (gangvei fra blokk 1 – 5) er kun tillatt for nødvendig varekjøring. Parkering på indre område er forbudt. Biler anses som parkert etter 15 minutter, og risikerer da å bli tauet bort for egen regning.
Se husordensregler for detaljer.

Comments are closed.