Søppel

Det finnes søppelbod utenfor hver blokk, og vi ber om at alt som kastes her blir pakket godt inn, da det ellers lett kan oppstå luktproblemer i boden. Vi ønsker også at beboerne i størst mulig grad kildesorterer sitt søppel, i tråd med regelverket i Asker kommune.

 Kildesortering i sameiet og nærområdet.

  • Papir, papp og drikkekartonger: Kastes i  container merket papir. Esker skal bankes flate.
  • Glass og metall: Container på parkeringsplassen ved Rimi (krysset Semsveien/Gml Drammensvei).
  • Klær: Pakkes inn og doneres til UFF ved Rimi, eller Fretex i container i Semsveien 50.
  • Batterier, elektriske artikler, etc: Leveres til bensinstasjoner, forhandlere av elektrisk utstyr, el.l.
  • Maling: Leveres til miljøstasjon v/ Shell (v/påkjøring til E18 mot Drammen).
  • Bygningsmaterialer, møbler, etc: Leveres kostnadsfritt til gjenbruksstasjon på Yggeset.

Se forøvrig https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Avfall-og-gjenvinning/ for mer informasjon om håndtering av søppel og hvor miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner finnes.
1 gang i året kommer det container til sameiet, hvor beboere kan kaste større gjenstander.
Det er ikke tillatt å oppbevare private eiendeler i oppganger / fellesarealer / bodganger.

Comments are closed.